Všem farnostem
Arcidiecéze olomoucké
 
Drazí bratři a sestry,
 
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané.